Pozičné svetlá (letecké prekážkové návestidlá) sú povinný bezpečnostný prvok. LED pozičné svetlo sa inštaluje na výškové budovy, komíny, žeriavy, stožiare, prípadne iné stavby alebo prírodné útvary veľkých vertikálnych rozmerov. Takto označené objekty pomáhajú orientácii posádok lietadiel a výrazne tak zvyšujú pasívnu bezpečnosť letovej prevádzky.

Letecké pozičné alebo výškové svetlá sú konštruované tak, aby ich prenikavé svetlo bolo viditeľné z každého smeru a plnilo svoju funkciu aj v extrémnych poveternostných podmienkach. Pozičné svetlá obsahujú súmrakový spínač a GPS synchronizáciou. Pozičné svetlo musí spĺňať prísne normy, ktoré predpisuje Medzinárodná civilná letecká organizácia (ICAO a FAA). Na použitie na území ČR a SR musí získať navyše súhlas Národného leteckého úradu, kde sme držitelia certifikátov a potrebných povolení. Ako svetelný zdroj pre pozičné svetlá sa používa výhradne úsporná a na údržbu nenáročná LED technológia.

Pre označenie výškových bodov, žeriavov a iných prekážok leteckej dopravy ponúkame pozičné svetlo s nízkou svietivosťou a pozičné svetlo so strednou svietivosťou a k tomu príslušenstvo.

Ako vybrať správne letecké pozičné svetlo nájdete v našom článku.