Vizuálne signály nemusia byť vždy v zornom poli obsluhy stroja a v takýchto prípadoch zaznie aj zvukový signál, to zabezpečuje kombinácia optickej a akustickej signalizácie.  Použitím tejto signalizácie sa vzniká najvyššia spoľahlivosť a bezpečnosť vo všetkých prostrediach. Obidva – akustický alarm a aj vizuálny varovný signál – zaručujú bezpečnosť a spoľahlivosť. Okrem kombinovanej signalizácie MLOAS 32, ktorá je výrobkom spoločnosti Amicus, sa zameriavame na distribúciu produktov značky Werma.

Optická časť kombinovaných signalizácii je z pohľadu použitia svetelného zdroja najčastejšie zastúpená úspornou LED technológiou alebo žiarovkami. Zvukový výstup akustickej časti je v závislosti od typu zariadenia generovaný elektromechanickou, elektrodynamickou, elektromagnetickou alebo piezomeničovou metódou.

Ponuku svetelnej signalizácie nájdete v kategórii svetelná signalizácia.

Ponuku zvukovej signalizácie nájdete v kategórii akustická signalizácia.