Opticko – akustická signalizácia zabezpečí najvyššiu spoľahlivosť a bezpečnosť vo všetkých prostrediach a to je kombinovaná vizuálna signalizácia (trvalo svietiace, zábleskové alebo rotačné majáky) so zvukovou (bzučiaky, sirény, húkačky). Čo znamená, že vizuálne signály nemusia byť vždy v zornom poli obsluhy stroja a v takýchto prípadoch zaznie aj zvukový signál. Obaja – akustický alarm a tiež vizuálny varovný signál – zaručujú bezpečnosť a spoľahlivosť.

Optická časť kombinovaných signalizácií je z pohľadu použitia svetelného zdroja najčastejšie zastúpená úspornou LED technológiou alebo žiarovkami. Zvukový výstup akustickej časti je v závislosti od typu zariadenia generovaný elektromechanickou, elektrodynamickou, elektromagnetickou alebo piezomeničovou metódou.

Akustické signály nás varujú, chránia a fungujú v situáciách, keď je nutná opatrnosť, obozretnosť a predvídavosť, upozorňujú na mimoriadne situácie, alebo volajú po akcii. Tieto signály sú pochopiteľné na celom svete bez ohľadu na jazyk a používajú sa tam, kde je signalizácia svetlami nedostatočná alebo dokonca nevhodná.