Modulárne, kompaktné a voľne konfigurovateľné signalizačné stĺpy značky WERMA spoľahlivo signalizujú rôzne stavy strojov a zariadení pre väčšiu bezpečnosť a ochranu. Rôzne úrovne signalizácie umožňujú zamestnancom pohotovo reagovať na zmeny stavov strojov a rýchlejšie tým reagovať na vzniknuté situácie. Súčasné modelové rady umožňujú okrem možnosti kombinovať základné optické a akustické prvky aj integráciu GSM komunikátorov a AS-interface modulov. V ponuke je celý rad žiarovkových, ale hlavne LED svetelných modulov s rozsahom napätia od 12 V do 230 V. Signálne stĺpy Werma je možné použiť pre rôzne odvetvia napríklad v potravinárskom a chemickom priemysle, strojárstve, elektrotechnickom ale aj v obchodoch, v bankách či úradoch.

Signálne stĺpy Werma máme v ponuke: voľne konfigurovateľné kompaktné signálne stĺpy, kompaktné signálne stĺpy a modulárne signálne stĺpy.