Andon produkty pre KombiSIGN 70 a 71

Modul Andon pre signalizačné stĺpiky – ide o signalizačný stĺpik alebo samostatný maják umiestnený na dobre viditeľnom mieste. V prípade vzniku problému táto signalizácia žiada okamžitú odozvu.
WERMA Andon pracuje podľa rovnakého princípu. Ak je aktivovaný optický alebo akustický signál, výrobná alebo logistická obsluha je upozornená a žiadaná o okamžitú reakciu. Každé pracovné miesto, ktoré je vybavené modulom Andon, umožňuje obsluhe vyslať požadovaný signál stlačením tlačidla. S pomocou optickej a akustickej signalizácie sú zobrazené príslušné informácie.
Použitie systému s Andon zlepšuje nielen efektivitu technologických procesov, ale taktiež prispieva k efektívnemu využitiu zdrojov, vytvára úspory nákladov a zvyšuje schopnosť efektívne reagovať na meniace sa požiadavky trhu.
Stlačením tlačidla modulu Andon môže byť aktivovaných až osem rôznych stavov. Systém volaní je vybavený elektronikou a štyrmi tlačidlami, ktoré zaisťujú špecifické zobrazenie stavov.

Zobrazujú sa všetky 2 výsledky