Modulárne signálne stĺpy značky WERMA spoľahlivo signalizujú rôzne stavy strojov a zariadení pre väčšiu bezpečnosť a ochranu.

Tieto stĺpy si môžete zostaviť z jednotlivých modulov podľa vlastných požiadaviek.

Rôzne úrovne signalizácie umožňujú zamestnancom pohotovo reagovať na zmeny stavom strojov a rýchlejšie tým reagovať na vzniknuté situácie. Súčasné modelové rady umožňujú okrem možnosti kombinovať základné optické a akustické prvky aj integráciu GSM komunikátorov a AS-interface modulov. V ponuke je celý rad žiarovkových, ale hlavne LED svetelných modulov s rozsahom napätia od 12 V do 230 V, určených pre rôzne odvetvia napríklad v potravinárskom a chemickom priemysle, strojárstve, elektrotechnickom ale aj v obchodoch, v bankách či úradoch.